RD na klíč / rekonstrukce staveb / zateplení fasád
půjčovna lešení / zpevněné plochy

Zateplení budov

Provádíme zateplování rodinných domů, revitalizaci bytových a panelových domů. S těmito stavbami máme bohaté několikaleté zkušenosti. Naše firma je zaregistrována v programu Zelená úsporám.

Fotogalerie - Zateplení budov  Fotogalerie - Zateplení budov Více ukázek ve fotogalerii »

Výběr z našich referencí


Regenerace panelového domu Mjr. Nováka – Ostrava – Hrabůvkar. 2006  
Rekonstrukce bytového domu spočívala v zateplení objektu polystyrenem a min. vlnou, výměna výplní otvorů, zateplení stropu v 1. PP a rekonstrukce střechy vč. zateplení.
 
Regenerace panelového domu, ul. Kubánská – Ostrava – Porubar. 2007  
Rekonstrukce bytového domu spočívala v zateplení objektu polystyrenem, nové oplechování atiky , výměna výplní otvorů vč. nových parapetů, oprava balkónů vč. zábradlí a nových stříšek, oprava okapového chodníku.
 
Regenerace bytového domu, ul. Lískovecká, Frýdek – Místekr. 2007  
Výměna výplní otvorů – oken a vstupních dveří, zateplení KZS vč. opravy soklu, výmalba společných prostor.
 
Regenerace panelového domu, ul. Bílovecká, Opavar. 2007/2008  
Výměna oken v bytech, zateplení fasády a vstupních prostor domu. Gen. oprava střechy vč. tep. izolace. Gen. oprava elektroinstalace. Výměna podlahové krytiny na schodištích a podestách.
 
Regenerace panelového domu ul. Jičínská 17, Ostrava – Výškovicer. 2008  
Výměna všech okenních výplní, zateplení obvodových stěn KZS z polystyrenu a min. vlny vč. nové elektroinstalace společných prostor a rekonstrukce střechy vč. zateplení.
 
Revitalizace bytového domu, ul. ČS Armády 681-682 v Budišově nad Budišovkour. 2008  
Kompletní zateplení obvodového pláště bytového domu, výměna oken a vstupních dveří, provedení stříšek nad poslední řadou balkónů, oprava okapového chodníku. Provedení kompletní plynofikace kotelny vč. opravy střešního pláště kotelny a nátěru fasády.
 
Revitalizace bytového domu ul. Volgogradská 54, Ostravar. 2008  
Zateplení obvodového pláště, výměna oken a vstupních dveří, nové venkovní zábradlí, rekonstrukce lodžií, rekonstrukce ploché střechy vč. zateplení, nová svislá hydroizolace kolem celého objektu vč. odvodnění drenážním potrubím.
 
Zateplení objektů MŠ V Bolaticích a Borovér. 2008/2009 
Výměna výplní otvorů, zateplení obvodového pláště budovy, zateplení střechy a položení nové střešní krytiny, rekonstrukce okapového chodníku.
 
Regenerace panelového domu ul. Jičínská 3, Ostrava – Výškovicer. 2009 
Kompletní výměna oken a vstupních dveří, zateplení obvodového pláště budovy polystyrenem a min. vlnou, zateplení suterénu min. vlnou, opravy balkónů vč. nových stříšek z polykarbonátu, nová elektroinstalace světel schodiště, zateplení střechy vč. nová střešní hydroizolace a klempířských prvků.
 
Zateplení Obecního úřadu ve Velké Polomir. 2009 
Kompletní výměna střešní krytiny vč. klempířských konstrukcí, částečná výměna krokví, zateplení obvodového pláště budovy, výměna oken v hasičské věži, provedení nového okapového chodníku.
 
Zateplení ZŠ v Bolaticíchr. 2009 
Výměna oken a vstupních dveří v Severním, Jižním, Spojovacím pavilónu a Tělocvičně. Zateplení obvodového zdiva všech pavilónů polystyrenem, zastřešení všech pavilónů mimo Severního (které již bylo provedeno v předešlé etapě) příhradovými vazníky a novou plechovou střešní krytinou, nové klempířské konstrukce, předláždění okapového chodníku.
 
Zateplení ZŠ, Chuchelná r. 2010  
Předmětem rekonstrukce bylo provedení zateplení tří pavilónů ZŠ, výměna oken za plastová, zateplení půdního prostoru, nátěr střechy a provedení okapových chodníků.
 
Zateplení RD Dohnalovi, Ostrava r. 2010  
Zateplení fasády RD vč. výměny oken v rámci programu Zelená úsporám vč. drobných stavebních prací.
 
Fasáda RD pí. Žabeňská, Ostrava – Hrabůvka r. 2010  
Předmětem díla bylo zateplení rodinného domu a zateplení stropu ve sklepě. Byly osazeny parapety, balkóny byly oplechovány hliníkovým plechem. Byla položena nová krytina. Balkóny byly obnaženy na nosnou kci a znovu vybetonovány a vybaveny dlažbou.
 
Zateplení vč. soklu RD p. Návrat, Vřesina r. 2011  
Předmětem díla bylo zateplení obvodových stěn, ostění oken, kamenného soklu. Dále byla vyměněna sklepní okna a nahrazena stěna ze sklobetonových tvárnic plastovým oknem. Byly vyměněny parapetní plochy a některé klempířské prvky.
 
Bytový dům na ul. 1. Máje 852/1, Hlučín r. 2011  
Bylo provedeno zateplení obvodových zdí a ostění. Dále byl proveden nátěr soklové části domu a zábradlí lodžií. Okenní plechy podlah lodžií byly nadstaveny o svou délku a natřeny. Bylo provedeno zateplení půdních prostor a vytvořena půdní pochozí lávka z dřevěných desek. Byly provedeny nové pozinkované svody. Stříšky nad vstupy byly opatřeny novou pozinkovanou krytinou. Byl zdemontován starý hromosvod a nahrazen novým.
 
Fasáda RD Javorkovi, Havířov – Bludovice r. 2012  
Zhotovení zateplení fasády rodinného domu.
 
Zateplení bytového domu Sušilova 1007, 1008, 1009, Opava r. 2012  
Zateplení fasády bytového domu, střešních vikýřů, stropu suterénu a podlahy podkroví vč.rekonstrukce a prodloužení balkónů.
 
Fasáda RD Plura, Dobroslavice r. 2012  
Zateplení fasády RD vč. rekonstrukce balkónů a výměny okapových žlabů a svodů.
 
Fasáda RD Šeděnkovi, Děhylov r. 2013  
KZS z polystyrenu vč. částečného zateplení ze stříkané PUR pěny.
 
Fasáda RD Šupík Kravaře r. 2013  
Provedení zateplené fasády vč. výměny klempířských prvků.
 
MŠ Kravaře – Kouty zateplení r. 2013  
Zateplení obvodového zdiva vč. soklu, výměna otvorových výplní vč. zateplení podlahy a půdy a zhotovení nové pochůzí podlahy půdy.
 
RD Řehoř Bolatice – zateplení půdy r. 2014  
Zateplení podlahy půdy vč. provedení nové pochůzí podlahy z OSB desek.
 
SPŠEI Ostrava, ul. Kratochvílova – zateplení podlahy půdy r. 2014  
Zateplení podlahy půdy vč. provedení nové pochůzí podlahy z OSB desek a provedení prodloužení odvětrání.
 
Kolsport Děhylov r. 2014  
Zateplení sídla firmy vč. nástavby a s tím souvisejících prací.
 
Dotační program Zelená úsporám
Byty BOLATICE

Jsme autorizovaný partner dlažby Libet!
RYBKA - stavby a služby, s.r.o. | www.rybka-cz.cz | email: rybka@rybka-cz.cz | tel.: 553 673 960, 739 593 292

Created by GRANDE studio