RD na klíč / rekonstrukce staveb / zateplení fasád
půjčovna lešení / zpevněné plochy

Rekonstrukce

Hlavní činností naší firmy v oblasti stavebnictví jsou rekonstrukce, a to zejména administrativních budov a občanských staveb, kdy jsme schopni investorovi nabídnout optimální řešení rekonstrukce, vycházející z našich dlouholetých zkušeností. Rovněž provádíme i rekonstrukce rodinných domů.

Fotogalerie - Rekonstrukce  Fotogalerie - Rekonstrukce Více ukázek ve fotogalerii »

Výběr z našich referencí


Restaurace a gril bar „U Námořníka“, Praha- Smíchovr. 2004  
Kompletní rekonstrukce stávajícího bytového domu na restauraci a gril bar. Stavební a sanační práce, izolace proti spodní vodě. Rekonstrukce oken, zhotovení interiéru, dodávka obkladů a dlažeb. Kompletní dodávka a instalace zdravotechniky, vybavení kuchyňského provozu. Restaurace pro 70 osob a gril bar pro 60 osob.
 
DPS Píšť – I. a II.etapar. 2003/2004  
Rekonstrukce objektu na dům s pečovatelskou službou. 11 BJ, ordinace lékaře, jídelna s přípravnou jídel, společenská místnost. Komplexní provedení všech řemesel, zateplení fasády, provedení ČOV zpevněných ploch, terasy a jemných terénních úprav.
 
Rekonstrukce restauračního zařízení, přístavba turistické ubytovny a přístavba a nástavba OU v Mikolajicích č. 55r. 2004/2005  
Kompletní rekonstrukce a přístavba objektu dle zadávající dokumentace. Provedení všech řemesel včetně vzduchotechniky a klimatizace.
 
Přestavba Farních objektů v Kravaříchr. 2005  
Přestavba stávající stodoly a hospodářských stavení na multifunkční zařízení, universální sál pro společenské akce, míčové hry, presentace firem, centrum mládeže. Sociální zařízení, kuchyňka, fasáda. Realizováno ve spolupráci s památkáři.
 
Úřad práce Kravařer. 2004/2005  
Úprava bývalé mateřské školky na pobočku Úřadu práce Opava. Provedení zpevněných ploch a parkoviště, statické zajištění stropu, vybourání stávajících příček, vyzdění nových příček včetně všech potřebných řemesel. Provedení nových omítek. Repase stávajících oken a dveří, položení nášlapných vrstev: koberce, PVC, dlažby.
 
Rekonstrukce ZŠ Hradec nad Moravicí na Muzeum Města a LŠUr. 2006  
Kompletní rekonstrukce objektu v památkové zóně města vč. opravy fasády.
 
Stavební úpravy zámek Hlučín – II. etapar. 2007  
Celková rekonstrukce zámku Hlučín na objekt, který bude sloužit jako ZUŠ a pracoviště kulturního centra. Kompletní rekonstrukce podlah, výplní otvorů a omítek vč. elektroinstalace, strukturované kabeláže, ZTI, VZT, ÚT. Tato stavba je v seznamu památkově chráněných objektů.
 
Rekonstrukce - Střední umělecká škola, Ostrava, Matiční 18 – I. etapar. 2008  
Částečná sanace základového zdiva, kompletní rekonstrukce 1. a 2. NP, částečná rekonstrukce 1. PP – dispoziční změny, nová ZTI, nová vzduchotechnika, oprava ÚT, výměna oken, zárubní a dveří, nové omítky a sádrokartonové podhledy, rekonstrukce podlah vč. nášlapných vrstev, vybavení interiéru novým nábytkem.
 
Rekonstrukce, nástavba a stavební úpravy sportovní haly v Dolním Benešověr. 2009  
Rekonstrukce objektu vč. zateplení fasády, výměny oken a přístavby přístupového schodiště a nástavby vč. všech řemesel.
 
Rekonstrukce ZŠ Bolatice – Severní Pavilonr. 2008/2009  
Rekonstrukce spočívala ve výměně oken a dveří, zastřešení budovy novou sedlovou střechou z příhradových vazníků a nové plechové střešní krytiny, rekonstrukce elektroinstalace, ÚT, ZTI, nové nášlapné vrstvy podlah z litého terasa a PVC, opravy omítek výměna vnitřních dveří, nové keramické obklady v učebnách.
 
Zřízení školních dílen v I.PP v ZŠ, Chuchelná r. 2010  
Předmětem díla bylo vytvoření školních dílen v I.PP ZŠ ze stávajících dvou místností – dispozičními úpravami vč.úpravy ZTI, ÚT, elektroinstalace.
 
Oprava stropní konstrukce a podhledů, SUŠ Matiční 18, Ostrava r. 2010  
Oprava stropní kce a podhledů nad IV.NP vč. elektroinstalace.
 
Rekonstrukce sociálních zařízení v III. a IV. NP, SUŠ Matiční 18, Ostrava r. 2010  
Rekonstrukce sociálního zařízení, zhotovení sádrokartonových podhledů, elektroinstalace vč. strukturované kabeláže.
 
Rekonstrukce RD Kovalský, Čavisov r. 2010  
Stavební úpravy RD – zesílení stropu a krovu, izolace a odvodnění základů, rekonstrukce RD – příčky, omítky, sádrokartón, podhledy vč. tepelné izolace, podlahy vč. nášlapných vrstev, obklady, ZTI, ÚT, vybudování zásakového objektu.
 
Přístavba a půdní vestavba RD Návrat, Hošťálkovice r. 2010  
Rekonstrukce RD spočívala v nástavbě nad garáží a půdní vestavbě ve stávajícím půdním prostoru vč. řemesel, čímž vznikla v II.NP nová bytová jednotka 4+1.
 
Rekonstrukce RD Černý, Háj ve Slezsku r. 2010  
Stavební úpravy rodinného domu vč. zateplení obvodového pláště.
 
Rekonstrukce samoobslužné prodejny VIPOBAL, Ostrava – Poruba r. 2010  
Provedení kompletních příček, omítek, osazení zárubní, obklady, dlažby, hydroizolace podlah a stěn. Kompletní provedení ZTI, ÚT a kanalizační přípojky. Provedení maleb, nátěrů, osazení dveří, nalepení koberců a PVC.
 
Stavební úpravy BD ul. Dvouletky 34, 36, 38, Ostrava – Hrabůvka r. 2010  
Provedení kompletních příček, omítek, osazení zárubní, obklady, dlažby, hydroizolace podlah a stěn. Kompletní provedení ZTI, ÚT a kanalizační přípojky. Provedení maleb, nátěrů, osazení dveří, nalepení koberců a PVC.
 
Stavební úpravy RD p.Halfar, Kravaře r. 2011  
Byly provedeny veškeré vnitřní instalace, omítky, obklady, podlahy, výmalby a dodány vnitřní dveře. Byla provedena nová střešní kce. Stávající dřevěná okna a vstupní dveře byly vyměněny za plastové. Fasáda byla zateplena. Nad vstupem byl osazen ocelový pozinkovaný přístřešek. Byla obnovena fasáda garáže a provedena nová elektroinstalace garáže vč. přípojky a osazeny nové sekční garážové vrata.
 
Oprava havarijního stavu střechy objektu Sokolovny, Velká Polom r. 2011  
Odbourání a zaslepení nefunkčních kanálů. Oprava 1 ks komínového tělesa vč. opláštění. Kompletní výměna střešní krytiny na latě a kontralatě, zafóliování střechy. Výměna vadných prken a střešních oken. Kompletní výměna klempířských výrobků.
 
Stavební úpravy RD Škatulová r. 2011  
Byla provedena nová kce krovu a nová střešní krytina. Stávající dřevěné okna byly vyměněny za plastové. Byly provedeny nové omítky, podkroví a obvodové zdi byly zatepleny. Přední a zadní vchod byl opatřen dřevěnou stříškou a krytinou shodnou se střechou.
 
Stavební úpravy RD Šeděnkovi, Děhylov r. 2011  
Byla odstraněna stávající střešní kce a odbourány štítové stěny. Dále byla provedena nová dřevěná kce krovu a střešní krytina. Komíny byly vyvložkovány. Byly osazeny nové plastové okna a střešní okna. Byly provedeny nové omítky, SDK podhledy, železobetonové schodiště. Byly provedeny nové rozvody zdravotechniky, elektroinstalace, a nové ústřední vytápění. Dále byly položeny všude nové vrstvy podlah (laminátová podlaha, koberec, keramická dlažba). Vnitřní dveře jsou opatřeny fólií a osazeny do obložkové zárubně.
 
Odstranění organických nečistot vč.nátěru BD Studentská, Ostrava – Poruba r. 2011  
Byla provedena regenerace fasády napadené mikroorganismy na čelní straně a částečně boční straně. Dále byly opraveny poškozené části omítky. Plechová střechy nad vstupem byla očištěna a opatřena novým antikorozním nátěrem.
 
Stavební úpravy fary – obnova střechy, Velká Polom r. 2011  
Výměna střešní krytiny a klempířských konstrukcí, vč. výměny poškozených částí krovu.
 
Stavební úpravy fary – fasáda, Velká Polom r. 2011  
Rekonstrukce nezateplené fasády.
 
Oprava střechy budov školy SPŠEI, ul. Kratochvílova, Ostrava r. 2012  
Výměna eternitové střešní krytiny za plechovou falcovanou střešní krytinu, nástřik bednění, výměna oken ve vikýřích, úprava odvětrání a zhotovení nových hromosvodů.
 
BD Altmannová – rekonstrukce a přístavba – Studénka r. 2012  
Rekonstrukce RD vč. přístavby a nástavby RD vč. vnitřního bazénu vč. zateplení obvodových zdí a řemesel.
 
Harazinovi – Hlučín zpevněné plochy, oplocení, sokl r. 2012  
Rekonstrukce a zateplení soklu, výstavba nového oplocení vč. kovářských konstrukcí, dodávka montáž nových zpevněných ploch vč. demontáže původních zpev. ploch, rekonstrukce vstupního schodiště vč. kovaného zábradlí.
 
MŠ Háj ve Slezsku r. 2013  
Rekonstrukce 1. NP mateřské školy, obsahující podchycení základových konstrukcí vč. výměny otvorových výplní vč. řemesel.
 
Ubytovna Syllabova Ostrava r. 2013  
Stavební úpravy bytového domu o 36 bytových jednotkách vč. řemesel, zateplení obvodového zdiva, výměna otvorových výplní, sanace zdiva suterénu, výměna nášlapných vrstev podlah a zhotovení nových vnitřních omítek.
 
Hala Dumag Opava r. 2013  
Rekonstrukce a stavební úpravy montované haly na prodejní halu barev a laků. Rekonstrukce spočívala ve výměně otvorových výplní, rekonstrukci podlah, vyzdění nových dispozičních příček, zateplení haly formou předsazené vnitřní stěny.Byl změněn způsobu vytápění a provedena rekonstrukce sociálního zařízení vč. nové elektroinstalace.
 
Proskovice OÚ – sanace r. 2013  
Sanace zdiva injektážním krémem vč. zhotovení nových omítek a maleb a s tím souvisejících oprav betonových podlah vč. dodávky a montáže nových nášlapných vrstev.
 
Velká polom – střecha tělocvičny r. 2014  
Zhotovení nové povlakové krytiny střechy vč. zateplení systémem Polydek vč. nových klempířských konstrukcí.
 
SUŠ Matiční Ostrava – učebna a suterén r. 2014  
Rekonstrukce suterénu na učebny – zhotovení nových sanačních omítek, nových podlah vč. řemesel. V rámci této rekonstrukce bylo provedeno propojení dvou učeben ve 3. NP vč. vyrovnání podlah a zhotovení nových nášlapných vrstev.
 
Rekonstrukce RD Černoch – Ostrava r. 2014  
Rekonstrukce RD vč. přístavby, zateplení obvodového zdiva, výměna otvorových výplní, nové monolitické schodiště, snížení podlahy ve sklepě vč. nové hydroizolace vč. řemesel a zpevněných ploch a plotu.
 
OÚ Háj ve Slezsku- Energetické úspory objektu OÚ Háj ve Slezsku r. 2014  
Rekonstrukce spočívala ve výměně prvků krovu, vybudování bezbariérového vstupu do objektu. Byla provedeno zateplení obvodového zdiva, výměna výplní otvorů, výměna střešní krytiny vč. klempířských prvků, zateplení podhledů podkroví, zhotovení okapového chodníku. Byla provedena nová otopná soustava vč. těles a tepelného čerpadla a kondenzačního kotle a nový systém MaR. V objektu byly osazeny klimatizační jednotky.
 
Velká Polom, Osvobození č.p. 150 r. 2015  
Rekonstrukce bytu v bytovém domě - oprava omítek, obkladů podlah, nové sádrokartonové příčky, výměna oken a vnitřních dveří, nová ZTI, ÚT, elektroinstalace, nová výmalba.
 
Dotační program Zelená úsporám
Byty BOLATICE

Jsme autorizovaný partner dlažby Libet!
RYBKA - stavby a služby, s.r.o. | www.rybka-cz.cz | email: rybka@rybka-cz.cz | tel.: 553 673 960, 739 593 292

Created by GRANDE studio